⥢ zpět

Kulatý stůl: Jak zlepšit postavení lidí 50+ a pečujících osob

20. listopadu 2014 pořádá Alternativa 50+, o.p.s. pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Bartoška (KDU – ČSL) kulatý stůl, který se zaměří na to, jak zlepšovat postavení lidí po padesátce a pečujících.  Na kulatém stole budou představena doporučení, která zpracovali členové a členky Platformy proti vícenásobné diskriminaci. Kulatý stůl bude mít formu pracovního setkání. První část bude věnována prezentaci autorů a autorek doporučení a dalších důležitých akterů na poli demografického stárnutí a druhá část bude diskuzní.

Pozvání na kulatý stůl přijali: Nikola Šimandlová (Alternativa 50+, o.p.s.), Jaroslava Hasmanová Marhánková (Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni), Václav Krása (Národní rada osob se zdravotním postižením), Marie Madejová (Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s.), Radka Dudová (Sociologický ústav AV ČR), Petra Ezzedine (Fakulta humanitních studií UK, SIMI), Eva Ferrarová (MV ČR), Jan Lorman (Život 90) a Rut Kolínská (Síť mateřských center v ČR). Kulatý stůl budou moderovat Linda Sokačová a Tomáš Křemen (Alternativa 50+).

V případě zájmu se registrujte na e-mailové adrese tomas.kremen@alternativaplus.cz. Bez registrace a jejího schválení není účast na kulatém stole možná. Konání kulatého stolu je podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.


Tisková zpráva: zde

Pozvánka_Kulatý stůl-page-001 (1)